روش توليد برق از موج دريا چگونه است؟

سایت تخصصی در زمینه انرژی و انرژی های تجدید پذیر

پنجشنبه ۲۳ دی ۰۰

روش توليد برق از موج دريا چگونه است؟

محاسن و معایب آن:

انرژی موج یک انرژی پاک پایان ناپذیر و این ویژگی‌ مهم انرژی موج را در آینده‌ نزدیک به منبع مهم و در  دنیا برای تولید انرژی تبدیل می کند. برای دست یابی به این هدف  در تولید انرژی موج جزر و مد برای بازده بالا و هزینه‌ کم و  جمع دنیا برای گسترش آن کرد. بلند تر امواج در دنیا  کم  با ارتفاع و هد آب که در نیروگاه  بر رودخانه  که بر ده‌ و صد متر ‌شود مقایسه باشد. ارتفاع  کم نیروگاه‌ موج  فنی نسبت را برای طرح ایجاد ‌کرد. مشکل پیشرو طراحان، کارایی پایین بیش تر ژنراتور هیدرولیک به کار گرفته شده روی سد با چنین ارتفاع و هد آب کم و ژنراتور طرح شده برای این سیستم زیاد گران و پیچیده هست.

 بررسی اقتصاد آن:

انرژی جزر و مد برای قرن‌ از نقطه نظر زمانی و دامنه و گستره  مصرف سایر انرژی‌ پیشی گیرد. هر چند که مشکل  ‌ برای گردآوری ابن منبع انرژی در قیاس با انرژی خورشید و انرژی باد در مناطق رسم شده‌ و  ﺗﺄسیسات مرسوم و رایج نیروگاه‌ ترکیب موج که با سد عظیم در اقیانوس‌ آزاد ‌باشد به دشواری می‌تواند از نظر صرف اقتصاد با آن نیروگاه‌ سوخت فسیل و حرارت در اصل تولید انرژی الکتریکی در جهان و با زغال سنگ و سوخت ارزان، فراوان کار کند رقابتی باشد.

آمار  دنیا:

4 نیروگاه موج در صنعت در دنیا وجود دارد که همه جنگ جهان دوم ساخته شد و که نیروگاه موج لارانس فرانسه (1976) نیروگاه موج کیس لایا گوبا  روسیه (1968) آناپولیس کانادا (1984) و دست آخر جیانگ زی یا در چین (1985)

محیط زیست:

همه نیروگاه‌ موج و جزر ومدی موجود با طرح ساخته شده‌ و بر اساس راه‌اندازی ایستگاه‌ تولید توان با در نظر داشتن مولف اصل طراح با ایجاد سد بر رودخانه‌ بنا گردیده‌ و این راه رایج توجیه زیاد ضعیف اکولوژیک و زیست محیط داشته و ایجاد سد به شکل مهاجرت ماهی‌ را با مشکل مواجه کرد و جمعیت آن را خراب محیط زیست را با ایجاد سیلاب و باتلاق در سرزمین‌ مجاور تخریب ‌کند. ایجاد سیلاب موضوع مختص به نیروگاه‌  توان موج نبود چون سطح آب در آب گیر نمی ‌توان زیاد از حد  طبیعی آب باشد

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.